تاریخ مطلب 1399/01/08 کد : 51614

اطلاعيه مربوط به شروع فعاليت اتاق اصناف تهران -اتحاديه هاي صنفي و واحدهاي صنفي کم خطر استان تهران

? اطلاعيه شروع فعاليت اتاق اصناف تهران، اتحاديه هاي صنفي و واحد هاي صنفي کم خطر تهران طبق طرح فاصله گذاري هوشمند از 30 فروردين ماه ??بدين وسيله به اطلاع ميرساند پيرو مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا در خصوص اجراي طرح فاصله گذاري هوشمند و دستور استانداري تهران و همچنين با توجه به خطر شيوع ويروس کرونا و لزوم پيشگيري از آن، شروع فعاليت اتاق اصناف تهران و اتحاديه هاي صنفي تهران از تاريخ 99/01/30 خواهد بود. ??واحدهاي صنفي تهران با اولويت بندي کم خطر طبق ليست طرح فاصله گذاري هوشمند که متعاقبا اعلام خواهد شد، با ثبت‎نام و تکميل فرم تعهد در سايت وزات بهداشت(مبني بر رعايت دستورالعمل‎هاي بهداشتي) و دريافت کد مجوز فعاليت از تاريخ 99/01/30 آغاز به کار خواهند نمود. ??تمامي واحدهاي صنفي تهران تا تاريخ 99/01/30 مکلف به رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي در مصوبات پيشين هستند. لذا تمامي واحدها صنفي بايد تا تاريخ فوق الذکر کماکان طبق مصوبات طرح فاصله گذاري اجتماعي فعاليت نمايند. ??معاونت فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات ?? @otaghasnafteh مشروح خبر: ??http://www.otaghasnaftehran.ir/fa/1399/26267/

1 2