کد مطلب : 27821 تاریخ مطلب : 1397/05/15

ارائه اظهارنامه مالياتي شرط برخورداري از معافيت و نرخ صفر مالياتي

مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي با بيان اينکه 31 خرداد آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است، تاکيدکرد: شرط برخورداري از معافيت و نرخ صفر مالياتي، ارائه اظهارنامه مالياتي است.

مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي با بيان اينکه 31 خرداد آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است، تاکيدکرد: شرط برخورداري از معافيت و نرخ صفر مالياتي، ارائه اظهارنامه مالياتي است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، غلامرضا قبله اي با بيان اينکه قانون گذار در قانون مالياتهاي مستقيم به منظور توسعه کسب و کار، حمايت از توليدکنندگان داخلي و حمايت از برخي مشاغل فرهنگي-هنري تسهيلات و مشوقهايي در نظر گرفته است، گفت: ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از اين تسهيلات است.
وي افزود: موديان مالياتي اشخاص حقيقي که در سال 1396 داراي درآمد و فعاليت در زمينه فعاليتها و مشاغل ذکر شده در قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند، براي بهره مندي از هرگونه معافيت، مشوق و يا نرخ صفر مالياتي لازم است حداکثر تا پايان خرداد سال جاري با توجه به گروههاي شغلي اول، دوم و سوم نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي اقدام کنند.
مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي تصريح کرد: زمينه فعاليتها و مشاغل ذکر شده در قانون عبارتند از: کليه صادرکنندگان کالا و خدمات، فعالين اقتصادي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي، کتاب فروشان داراي مجوز از اتحاديه مربوطه، مدارس غيردولتي اعم از دبستان، دبيرستان و هنرستان، دانشگاهها و مراکز آموزش عالي غير انتقاعي، مهدهاي کودک مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته، موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي، صاحبان دفاتر گردشگري و زيارتي، صاحبان کارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي، باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از وزارت ورزش و جوانان.
وي اظهارداشت: صاحبان آموزشگاههاي فني و حرفهاي، آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور، صاحبان مشاغل داراي فعاليتهاي انتشاراتي، مطبوعاتي، قرآني، فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي، صاحبان درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، صاحبان درآمد ناشي از آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه- طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي در قالب عقود مشارکتي نيز ميتوانند به شرط ارائه اظهارنامه از مشوقهاي مالياتي استفاده کنند.
قبله اي خاطرنشان کرد: کليه اشخاص حقيقي ميبايست حداکثر تا 31 خردادماه سال جاري با ورود به سامانه عمليات الکترونيک سازمان امور مالياتي کشور به نشاني www.tax.gov.ir نسبت به ارسال اظهارنامه مالياتي اقدام کنند.