کد مطلب : 51607 تاریخ مطلب : 1399/01/04

متن بيانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت نوروز1399

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به‌مناسبت آغاز سال 1399 هجري شمسي، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسي‌ بن‌ جعفر (عليه‌السلام) به پيشگاه مقدس آن حضرت سلام و درود فرستادند و با تبريک عيد سعيد مبعث و عيد پر طراوت نوروز به همه ملت بويژه خانواده‌هاي معظم شهيدان و جانبازان، جهادگران عرصه سلامت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جديد را سال «جهش توليد» نامگذاري کردند.

حضرت آيتالله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي بهمناسبت آغاز سال 1399 هجري شمسي، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسي بن جعفر (عليهالسلام) به پيشگاه مقدس آن حضرت سلام و درود فرستادند و با تبريک عيد سعيد مبعث و عيد پر طراوت نوروز به همه ملت بويژه خانوادههاي معظم شهيدان و جانبازان، جهادگران عرصه سلامت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جديد را سال جهش توليد» نامگذاري کردند

حضرت آيت الله خامنه اي با تسليت و تبريک به خانوادههاي شهداي سال 98 از جمله شهداي دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان شهيد بزرگوار سردار سليماني، شهيد ابومهدي المهندس و همراهان آنها و همچنين شهداي حادثه کرمان و حادثه هواپيما و شهداي سلامت، سال 98 را سالي پر تلاطم براي ملت ايران خواندند و خاطرنشان کردند: سال قبل با سيل آغاز و با کرونا تمام شد و در طول سال نيز حوادث گوناگوني مانند زلزله و تحريمها پديد آمد اما اوج اين حوادث، جنايت تروريستي آمريکا و شهادت سردار نامدار ايران و اسلام، شهيد سليماني بود.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: سال قبل، سال سختي بود و گرفتاريهاي مردم نيز کم نبود اما در کنار سختيها، سربلنديهاي بعضاً بيسابقهاي وجود داشت و ملت ايران واقعاً خوش درخشيد.

ايشان روانه شدن سيل مردم مؤمن و با همت براي کمک به مناطق آسيبديده در قضيه سيل اول سال را از جمله زيباييهاي سال 98 برشمردند و افزودند: هيجان عمومي و حضور دهها ميليوني مردم در حادثه شهادت بزرگ شهيد سليماني و خلق اجتماعات شکوهمند در تهران، قم، اهواز، اصفهان، مشهد و کرمان که در دنيا و در تاريخ کشورمان بينظير بود، جلوه ديگري از سربلندي مردم و مايه آبروي کشور و عزت

حضرت آيت الله خامنهاي فداکاريهاي چشمگير و تحسينبرانگيز مردم در قضيه کرونا را نمونه ديگري از درخشش ملت در سال 98 خواندند و گفتند: زحمات مجموعههاي درماني يعني پزشکان، پرستاران، بهياران، مديران و کارکنان مراکز درماني و در کنار آنها خدمات مجموعههاي داوطلب مردمي مانند دانشجويان، طلاب و بسيجيان، همگي مايه عزت و آبرو است.

رهبر انقلاب اسلامي با برشمردن مصاديقي از همکاري و تعاون اجتماعي مردم در اين روزها مانند توليد و توزيع اقلام بهداشتي، ضدعفوني کردن معابر، کمک به افراد سالمند، بخشودگي اجارهها و به تأخير انداختن دريافت مطالبات، افزودند: ملت ايران زيباييها و فضائل خود را در خلال حوادث سخت نشان داد و من قلباً و صميمانه از همه اين فعاليتها و افراد تشکر ميکنم و مژده ميدهم که پاداش الهي در انتظار آنها است.

ايشان آزمونهاي سال 98 را آزمونهايي دشوار خواندند و با تأکيد بر اينکه هيچ ملتي با راحتطلبي و رفاهجويي محض به جايي نميرسد، گفتند: غلبه بر دشواريها و عبورِ با روحيه از آنها موجب قدرتمند شدن يک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است، همچنانکه ملت ايران تاکنون به اين شکل بر مشکلات غلبه کرده و بعد از اين نيز خواهد کرد.

حضرت آيتالله خامنهاي درس ديگر حوادث مختلف را شناخت ضعفهاي دروني، خارج شدن از غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند و با درخواست از خداوند براي قرار دادن سال 99 بهعنوان سال پيروزيهاي بزرگ و با استمداد از پيشگاه حضرت بقيةالله براي حمايت از مردم مؤمن ايران گفتند: ملت همچنانکه در طول سالهاي متمادي، شجاعانه و با روحيه با حوادث مواجه شدند، از اين پس نيز با روحيه و اميد با همه حوادث برخورد کنند و مطمئن باشند که تلخيها ميگذرد و يُسر و آساني در انتظار ملت ايران خواهد بود چرا که اِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرا.

ايشان با اشاره به جريان داشتن کار و تلاش در بخشهاي مختلف کشور از جمله در بخشهاي علمي، تحقيقي، اجتماعي، دولتي و قضايي، افزودند: خداوند متعال به همه اين تلاشها برکت ميدهد و ملت را از اين گذرگاه با عافيت و سربلندي عبور خواهد داد

حضرت آيت الله خامنهاي در ادامه به ارزيابي ميزان پيشرفت شعار سال 98 يعني رونق توليد پرداختند و با اشاره به گزارشهاي موثق از بازگشت به کار برخي از کارخانههاي راکد يا تعطيل، افزايش ظرفيت توليد بعضي از واحدها، به ميدان آمدن شرکتهاي دانشبنيان و برداشتن گامهاي جدي در پژوهش و تحقيق بهعنوان سرچشمه توليد، گفتند: اين گزارشها نشان ميدهد در سال 98 علاوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق توليد، در عمل نيز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاههاي مختلف، توليد تا حدودي به راه افتاد البته اثر آن در زندگي مردم محسوس نشد.

رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه بايد با کار ده برابري، توليد به جايي برسد که در زندگي مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادي کشور متعدد است از جمله اصلاحات بانکي، گمرکي و مالياتي» و بهبود فضاي کسبوکار» اما نقش توليد بيهمتا است و با راه افتادن توليد و استفاده از بازار فروش 80 ميليوني در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهاي خارجي، مشکلات اقتصادي قطعاً پايان مييابد و تحريمها به نفع کشور تمام خواهد شد.

ايشان افزودند: تحريم تاکنون در کنار ضررهايش، سودهايي نيز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهيه لوازم زندگي و نيازهاي کشور از طريق امکانات داخلي باشيم که اين حرکت بسيار مغتنم انشاءالله ادامه خواهد يافت.

حضرت آيتالله خامنهاي با جمعبندي سخنانشان در خصوص نياز قطعي کشور به توليد، سال 99 را سال جهش توليد» نامگذاري کردند و خطاب به دستاندرکاران تأکيد کردند: جوري عمل کنيد که با جهش توليد، تغييري محسوس در زندگي مردم بهوجود آيد.

ايشان افزودند: البته لازمه تحقق اين هدف برنامهريزي است و بخشهاي مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و مرکز تحقيقات آن، قوهقضائيه، مجموعههاي دانشبنيان و گروههاي پر شمار جوان، مبتکر و فعال بايد در اين برنامهريزيها شرکت کنند.

رهبر انقلاب اسلامي در پايان با تبريک مجدد سال جديد و عيد مبعث و آرزوي جلب توجهات الهي، از ملت ايران خواستند بهطور روزافزون به توجهات، توسلات و معنويات خود بيفزايند

.

.