کد مطلب : 65383 تاریخ مطلب : 1399/06/05

کليه بخشنامه ها و اطلاعيه ها صادره از نهاد هاي مربوطه

1399بخشنامه هاي شهريورماه

jpg2pdf.pdf بخشنامه مورخه 1399/06/29 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومي در خضوض عدم بکارگيري مشمولين غايب در واحدهاي

بخشنامه مورخه 1399/06/30 در مورد پرداخت تسهيلات صادرات غير نفتي222.pdf

333.pdfبخشنامه مورخه 13399/07/05 مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا

20680.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/31 اعطاي تسهيلات کرونايي- برداشت غير قانوني از حساب اصناف

111.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/30 راه اندازي سايت فروش اينترنتي

205661.pdf**205662.pdfبخشنامه اطلاعيه مربوط به دور سوم زمان و مکان انتخابات هيات مديره و بازرس صنف اتحاديه چيني بلور و لوستر

20543.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/03مديريت صحيح منابع و پيگيري جدي مشکلات

20539.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/03 جمع اوري اطلاعات اتباع خارجي

*205452.pdf بخشنامه مورخه 1399/06/03 اداره کل استاندارد تهران در خصوص کفي هاي بالابر

20561.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/10 مصوبات سيو سومين جلسه ستاد ملي مديريت کرونا

20555.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/05 توصيه ستاد مبارزه با کرونا مبني بر عدم پخت مواد غذايي و نذورات

20538.pdf*بخشنامه مورخه 1399/06/03 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تعيين تکليف بدهي گيرندگان تسهيلات

بخشنامه ها ي مردادماه 1399

20518.pdfبخشنامه مورخه 1399/05/28 اتاق اصناف تهران در خصوص مصوبات کميته امنيتي در مورد ايجاد هرگونه سد معبر

20516.pdfبخشنامه مورخه 1399/05/27 اتاق اصناف تهران در خصوص رعايت دقيق فاصله گذاري اجتماعي

20526.pdfبخشنامه دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورخه 1399/6/1 اتاق اصناف ايران تعيين تکليف بدهي کارفرمايان

20514.pdfبخشنامه مورخ 99/5/4 معاونت محترم بازرگاني وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص حفاظت از زنجيره تامين و توليد

20517.pdfبخشنامه مورخه 1399/05/27 سازمان صنعت و معدن و تجارت مبني بر راه اندازي سايت فروش اينترنتي E-SONOOF.IR