کد مطلب : 66411 تاریخ مطلب : 1399/06/17

اطلاعيه مربوطه به دور سوم زمان و مکان انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف تهيه کنندگان و فروشندگان بلور - چيني و چراغهاي تزييني

اطلاعيه مربوطه به دور سوم زمان و مکان انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف تهيه کنندگان و فروشندگان بلور - چيني و چراغهاي تزييني