کد مطلب : 73223 تاریخ مطلب : 1400/03/29

تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم تا 15 تيرماه

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور، از تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم تا 15 تيرماه خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر اميدعلي پارسا، با اعلام اين خبر عنوان کرد: تمديد مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 15 تيرماه، بنا به درخواست اتاق اصناف ايران و تصويب ستاد ملي مديريت کرونا، صورت گرفته است.

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور، ازتمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم تا 15 تيرماه خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر اميدعلي پارسا، با اعلام اين خبر عنوان کرد: تمديدمهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 15 تيرماه، بنا به درخواست اتاق اصناف ايران و تصويب ستاد ملي مديريت کرونا، صورت گرفته است.

وي با اشاره به مشکلات و شرايط خاص ناشي از شيوع ويروس کرونا در کشور، اظهار داشت: صاحبان مشاغل تا 15 تيرماه فرصت دارند ضمن مراجعه به سايت سازمان امورمالياتي کشور به نشاني www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي و يا ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام نموده و از تسهيلات و معافيت

اي قانوني بهره مند گردند.