کد مطلب : 73286 تاریخ مطلب : 1400/04/15

درخواست نائب رئيس اتحاديه بلور چيني و لوستر از رياست محترم اتاق اصناف

رياست محترم اتاق اصناف تهران جناب آقاي فراهاني احتراماً پيرو نامه شماره 25935/33ج مورخ 13/04/1400 آن اتاق محترم و دستور ستاد مبارزه با ويروس کرونا مبني بر تعطيلي کامل واحدهاي صنفي گروه مشاغل 2و3و4 باستحضار ميرساند : با توجه به همه گيري ويروس کرونا و تاثير آن در اقتصاد راکد و در نتيجه پيامدهاي اقتصادي ناشي از آن نسبت به عدم تعطيلي بانکها و با توجه به رکود شديد اقتصادي و نبود سرمايه در گردش ، شاهد سيل عظيمي از چکهاي برگشتي در بانکها مي باشيم که اين امر موجب نگراني کسبه اين صنف به دليل اقدامات قانوني چکهاي برگشتي گرديده است . ضمناً يادآوري ميگردد که 70 درصد از 2500 واحدهاي صنفي مستقر در سطح شهر تهران توسط مستاجرين واقع در پاساژهاي سربسته اداره ميگردد . لذا از آن مقام محترم درخواست داريم تا راهکار مناسب جهت اين اتفاق نامانوس انديشيده و اين اتحاديه را در اين امر راهنمائي فرمائيد .