کد مطلب : 74364 تاریخ مطلب : 1400/04/22

برگزاري جلسه ويژه با حضور جناب آقاي دکتر خاندوزي عضو فراکسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و هيئت مديره اتحاديه چيني بلور و لوستر و آشپزخانه و شهردار ناحيه جناب آقاي مهندس حسيني و شوراياري محله شوش و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار گرديد

برگزاري جلسه ويژه با حضور جناب آقاي دکتر خاندوزي عضو فراکسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و هيئت مديره اتحاديه چيني بلور و لوستر و آشپزخانه و شهردار ناحيه جناب آقاي مهندس حسيني و شوراياري محله شوش و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار و در اين جلسه تبادل نظر در مورد مشکلات صنفي از جمله قانون چک هاي صيادي و تراکنش هاي مالي و ماليات هاي شغلي - مبارزه با کالاي قاچاق و ارز - امنيت بازار بزرگ شوش - مشکلات ناشي از طرح ترافيک (آلايندگي هوا) -مورد بررسي قرار گرفت در اين جلسه جناب آقاي دکتر خاندوزي قول مساعدت و همکاري جهت مطرح و پيگيري شدن مشکلات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي را اعلام نموده و نتيجه حاصل را به اطلاع اتحاديه هاي صنفي انتقال دهند ?