کد مطلب : 74623 تاریخ مطلب : 1400/09/10

لزوم مديريت مصرف برق در مراکز و فروشگاه هاي عرضه کننذگان لوستر

اطلاعيه شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در مورد لزوم مديريت مصرف برق در مراکز و فروشگاه هاي عرضه کننذگان لوستر