کد مطلب : 75230 تاریخ مطلب : 1401/06/16

اصناف دانش بنيان -فناور و هوشمند(راهبردهاي هوشمند سازي خدمات صنفي و کسب و کار )

همايش اصناف دانش‌بنيان، فناور و هوشمند با حضور رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صمت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با هدف حرکت در مسير هوشمندسازي فرآيند‌هاي توليد، بازاريابي، تبليغات، صادرات و اصلاح فرآيندهاي اصناف و کسب‌ و کارهاي کوچک و متوسط در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران (سالن اجلاس سران)