کد مطلب : 75315 تاریخ مطلب : 1401/08/25

ديدار هيئت مديره اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان بلور و چيني تهران با هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران

آقاي غلامرضا صفرنژاد رئيس اتحاديه و اعضاي هيئت مديره اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان بلور و چيني تهران در راستاي تعامل و هماهنگي بيشتر با علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران ديدار و گفت و گو کردند.

*ديدار هيئت مديره اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان بلور و چيني تهران با هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران* غلامرضا صفرنژاد رئيس و اعضاي هيئت مديره اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان بلور و چيني تهران در راستاي تعامل و هماهنگي بيشتر با علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران ديدار و گفت و گو کردند. در اين ديدار رئيس و اعضاي هيئت مديره اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان بلور و چيني تهران ضمن تبريک و آرزوي موفقيت براي رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، به بيان مشکلات و مسائل پيرامون صنف خود پرداختند. در ادامه علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در سخناني پيرامون اظهارات مطروحه رئيس و هئيت مديره اتحاديه؛ بر اهتمام هئيت رئيسه اتاق در راستاي پيگيري خواسته ها و موضوعات مرتبط با صنوف مختلف تاکيد کردند. (1401/08/23)