تاریخ مطلب 1400/04/22 کد : 74364

برگزاري جلسه ويژه با حضور جناب آقاي دکتر خاندوزي عضو فراکسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و هيئت مديره اتحاديه چيني بلور و لوستر و آشپزخانه و شهردار ناحيه جناب آقاي مهندس حسيني و شوراياري محله شوش و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار گرديد

برگزاري جلسه ويژه با حضور جناب آقاي دکتر خاندوزي عضو فراکسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و هيئت مديره اتحاديه چيني بلور و لوستر و آشپزخانه و شهردار ناحيه جناب آقاي مهندس حسيني و شوراياري محله شوش و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار و در اين جلسه تبادل نظر در مورد مشکلات صنفي از جمله قانون چک هاي صيادي و تراکنش هاي مالي و ماليات هاي شغلي - مبارزه با کالاي قاچاق و ارز - امنيت بازار بزرگ شوش - مشکلات ناشي از طرح ترافيک (آلايندگي هوا) -مورد بررسي قرار گرفت در اين جلسه جناب آقاي دکتر خاندوزي قول مساعدت و همکاري جهت مطرح و پيگيري شدن مشکلات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي را اعلام نموده و نتيجه حاصل را به اطلاع اتحاديه هاي صنفي انتقال دهند ?

تاریخ مطلب 1400/04/15 کد : 73286

درخواست نائب رئيس اتحاديه بلور چيني و لوستر از رياست محترم اتاق اصناف

رياست محترم اتاق اصناف تهران جناب آقاي فراهاني احتراماً پيرو نامه شماره 25935/33ج مورخ 13/04/1400 آن اتاق محترم و دستور ستاد مبارزه با ويروس کرونا مبني بر تعطيلي کامل واحدهاي صنفي گروه مشاغل 2و3و4 باستحضار ميرساند : با توجه به همه گيري ويروس کرونا و تاثير آن در اقتصاد راکد و در نتيجه پيامدهاي اقتصادي ناشي از آن نسبت به عدم تعطيلي بانکها و با توجه به رکود شديد اقتصادي و نبود سرمايه در گردش ، شاهد سيل عظيمي از چکهاي برگشتي در بانکها مي باشيم که اين امر موجب نگراني کسبه اين صنف به دليل اقدامات قانوني چکهاي برگشتي گرديده است . ضمناً يادآوري ميگردد که 70 درصد از 2500 واحدهاي صنفي مستقر در سطح شهر تهران توسط مستاجرين واقع در پاساژهاي سربسته اداره ميگردد . لذا از آن مقام محترم درخواست داريم تا راهکار مناسب جهت اين اتفاق نامانوس انديشيده و اين اتحاديه را در اين امر راهنمائي فرمائيد .

1 2