کد مطلب : 75056 تاریخ مطلب : 1401/03/22

ثبت نام بيمه تکميلي جهت استحضار همکاران

لطفا جهت ثبت نام بيمه تکميلي از تاريخ 1401/03/02 تا 1401/03/31 از ساعت 9-12 صبح روزهاي شنبه الي چهارشنبه به شعيه ميدان شوش پاساژ قصر بلور مراجعه فرماييد

احتراما جهت سهولت کار و احترام به حقوق ديگران ودتر از موعد اعلام شده اقدام بفرماييد