کد مطلب : 75710 تاریخ مطلب : 1402/04/07

* گزارش راديويي* راديو اقتصاد ويژه برنامه (سربلند) در خصوص امور عام المنفعه کسبه و اصناف

* گزارش راديويي* راديو اقتصاد ويژه برنامه (سربلند) در خصوص امور عام المنفعه کسبه و اصناف *مهمان برنامه* غلامرضا صفرنژاد رئيس اتحاديه چيني بلور تهران *زمان* پنجشنبه 1402/4/8 11 صبح *بمناسبت عيد سعيد قربان*