کد مطلب : 75625 تاریخ مطلب : 1402/02/27

غلامرضا صفرنژاد رئيس اتحاديه بلور و چيني : جامعه بزرگ اصناف و کسب و کارها بايد مسير توسعه فناورانه و دانش‌بنيان را با شتاب بيشتري در اولويتهاي خود قراردهند

جامعه بزرگ اصناف و کسب و کارها بايد مسير توسعه فناورانه و دانش‌بنيان را با شتاب بيشتري در اولويتهاي خود قراردهند…