کد مطلب : 75668 تاریخ مطلب : 1402/03/24

آقاي غلامرضا صفرنژاد رئيس اتحاديه بلور و چيني :

غلامرضا صفرنژاد، رئيس اتحاديه تهيه و توزيعکنندگان بلور و چيني تهران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران گفت: عدم واردات، بي ثباتي و افزايش نرخ ارز، گراني بي حد و حصر مواد اوليه از طرف کارخانجات، پايين آمدن قدرت خريد مردم به رکود بازار دامن زده است. با شرايط موجود بازار اصلا قابل پيش بيني نيست و نمي توان کارشناسي کرد که ببينيم در آينده به چه سمت و سويي مي رود. صفرنژاد در ادامه بيان کرد: با وجود اين که عدم واردات به نقطه قوتي براي تقويت توليد داخل تبديل شده است؛ اما اين تنها راه بهبود و توسعه بازار نيست. توليدکنندگان بايد از پتانسيل ايجاد شده به درستي استفاده کنند. در گذشته قسمت عمده ايي از نياز بازار را واردات تامين مي کرد. اما الان بايد تنها به توليدات داخلي اکتفا کنيم که البته اين موضوعي جالب و قابل توجه براي رشد و توسعه اقتصادي است. وي تاکيد کرد: توليدکنندگان بايد با ارتقاي کيفيت محصولات خود به برندسازي محصولات در سطح کشور و هم چنين منطقه بپردازند. رئيس اتحاديه تهيه و توزيع‎کنندگان بلور و چيني تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمام مواد اوليه مورد نياز براي توليد چيني و بلور در کشور موجود است. توليدکننده و سرمايه گذار داخلي هم وجود دارد. در نتيجه با انسجام زنجيره توليد مي توان بستر مناسبي براي توليد بيشتر، افزايش کيفيت و ايجاد افق صادرات و ارزآوري براي کشور را آماده کنيم. صفرنژاد در بخش پاياني سخنانش با ابراز اميدواري از بهبود شرايط در حوزه چيني و بلور گفت: اگر وزارت صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و هم چنين اتاق بازرگاني ايران دست به دست هم دهند با همکاري و پشتيباني يکديگر مي توان زنجيره توليد را متصل و منسجم و ايران را به قطب توليد چيني و بلور در منطقه خاورميانه تبديل کرد.