کد مطلب : 75662 تاریخ مطلب : 1402/03/22

قابل توجه همکاران محترم که تمايل به داشتن بيمه تامين اجتماعي دارندجهت دريافت معرفي نامه به اتحاديه مراجعه فرماييد

تلفن شوش 55040136 تلفن بهارستان 77628688