کد مطلب : 75709 تاریخ مطلب : 1402/04/14

ديدار و عيادت جمعي از پيشکسوتان اصناف به همراه قاسم نوده فراهاني نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران از آقاي رحماني

*ديدار و عيادت جمعي از پيشکسوتان اصناف به همراه قاسم نوده فراهاني نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران از آقاي رحماني رييس سابق اتحاديه صنف تهيه کنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر تهران* در اين ديدار آقايان قاسم نوده فراهاني، حسين دروديان، محمدباقر معتمد، علي انصافي،حبيب طهماسبي و محمدآقاطاهر در معيت غلامرضا صفرنژاد رييس کنوني اتحاديه صنف تهيه کنندگان و فروشندگان بلور، چيني و لوستر تهران با احمد رحماني رئيس سابق اتحاديه عيادت کردند.