کد مطلب : 79895 تاریخ مطلب : 1402/09/01

جلسه پرسش و پاسخ و ميز خدمت با حضور مدير کل اداره دارايي جنوب، جناب آقاي دکتر مختار حسيني

قابل توجه همکاران گرامي چيني ، بلور ، کريستال با توجه به هماهنگي هاي انجام گرفته از طرف اتحاديه با اداره دارايي جنوب ، جلسه پرسش و پاسخ و ميز خدمت با حضور مدير کل اداره دارايي جنوب، جناب آقاي دکتر مختار حسيني

قابل توجه همکاران گرامي چيني ، بلور ، کريستال با توجه به هماهنگي هاي انجام گرفته از طرف اتحاديه با اداره دارايي جنوب ، جلسه پرسش و پاسخ و ميز خدمت با حضور مدير کل اداره دارايي جنوب، جناب آقاي دکتر مختار حسيني و با موضوع:پايانه فروشگاهي و سامانه موديان ، شنبه مورخ 1402/9/4ساعت 9:30 تا 11، در محل مسجد امام علي (ع) ، روبروي مجتمع نور برگزار مي گردد