کد مطلب : 75675 تاریخ مطلب : 1402/03/30

*سهولت دسترسي به مواد اوليه صنعت بلور و چيني در ايران/ براي خروج رکود تورمي بايد هزينه توليد پايين‌تر بيايد*

غلامرضا صفرنژاد، رئيس اتحاديه تهيه و توزيع‎کنندگان چيني و بلور تهران: *سهولت دسترسي به مواد اوليه صنعت بلور و چيني در ايران/ براي خروج رکود تورمي بايد هزينه توليد پايين‌تر بيايد* رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران در خصوص شرايط دسترسي به مواد اوليه توليد چيني و بلور در ايران گفت: يکي از مزاياي توليد مناسب چيني و بلور در کشور، به دليل در دسترس بودن نعمت‌هاي خدادادي مواد اوليه آن در ايران است. ???غلامرضا صفرنژاد، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان چيني و بلور تهران افزد: مواد اوليه اصلي صنعت بلور سيليس است که به وفور يافت مي شود. در بخش توليد چيني نيز خاک چيني به ميزان بسيار کافي وجود دارد و خوشبختانه باعث شده ما نياز زيادي به واردات مواد اوليه اين کالاها نداشته باشيم. خوشبختانه توليدکنندگان داخلي به توليد کريستال پاک يعني کريستال عاري از سرب نيز دست پيدا کرده اند که جاي بس خوشحالي دارد.