کد مطلب : 78744 تاریخ مطلب : 1402/04/21

خدمات مشاوره مالياتي آقاي اکبريان

همکاران گرامي : احتراماً جهت ارائه مشاوره مالياتي آقاي اکبريان روز سه شنبه هر هفته ساعت 10 الي 12 در محل اتحاديه واقع در بازار شوش قصر بلور طبقه 2+ پلاک 210 حضور دارند . بدينوسيله در صورت مشکل و مشاوره مالياتي به اتحاديه مراجعه نمائيد . شماره تماس : 55040136 و 55088943 و 55086845