کد مطلب : 75494 تاریخ مطلب : 1401/12/09

گفتگوي علمي راديو گفتگو با جناب آقاي صفرنژاد رييس اتحاديه چيني و بلور تهران رييس هيئت مديره شرکت توسعه فناوري نماد

مورخ9اسفند ساعت 21

گفتگوي علمي
راديو گفتگو
جناب آقاي صفرنژاد
رييس اتحاديه چيني و بلور تهران
رييس هيئت مديره شرکت توسعه فناوري نماد

مورخ9اسفند ساعت 21