کد مطلب : 75499 تاریخ مطلب : 1401/12/13

قابل توجه كسبه محترم پرداخت عوارض شهرداري و كسب و پيشه و پس ماندتا اخر سال 1401

قابل توجه كسبه محترم پرداخت عوارض شهرداري و كسب و پيشه و پس ماندتا اخر سال 1401 بدون جرائم طبق تعرفه سال 99 مي باشد لطفاً نسبت به پرداخت اين قبوض تا تاريخ 1401/12/29 اقدام نميايد تا مشمول جريمه ماهيانه 2?? درصد نگرديد