کد مطلب : 75613 تاریخ مطلب : 1402/02/23

دوازدهمين سالگرد درگذشت حاج قاسم صفار شرق

دوازده سال از وداع ناباورانه‌اش گذشت چند سالي که با تحمل هجرت تو مبدل به قرني شد و چشمان خسته ما به اميد بازگشت تو مانند دو شمع سوخته جان، همچنان به راه است. اندوه رفتن تو بسيار گران و درد فراقت طاقت فرساست و ما تنها با خاطره خوبيها و محبتهايت آن را تحمل مي‌کنيم. باشد که ما نيز ذره اي از آن همه محبت و انسان دوستي و مردم داري را در وجود خود پرورش دهيم.