کد مطلب : 75614 تاریخ مطلب : 1402/02/23

آيين ارائه گزارش سالانه ستاد جهيزيه، درمانگاه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه صنف چيني و بلور تهران برگزار شد

با حضور رئيس و نواب رئيس اتاق اصناف تهران آيين ارائه گزارش سالانه ستاد جهيزيه، درمانگاه خيريه و صندوق قرض‌الحسنه صنف چيني و بلور تهران برگزار شد.در اين مراسم که 18 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد

با حضور رئيس و نواب رئيس اتاق اصناف تهران آيين ارائه گزارش سالانه ستاد جهيزيه، درمانگاه خيريه و صندوق قرضالحسنه صنف چيني و بلور تهران برگزار شد

.در اين مراسم که 18 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد غلامرضا صفرنژاد به ارائه گزارشي از اقدامات اين سه مجموعه خيريه پرداخت

در گزارش آقاي صفرنژاد اعلام شد صندوق قرضالحسنه اين صنف از سال 1392 تاکنون طي 4091 فقره پرداخت تسهيلات رقمي معادل 235/000/000/000 ريال (بيست و سه ميليارد و پانصد ميليون تومان) به متقاضيان پرداخت شده است.

همچنين درمانگاه دياليز صنف چيني و بلور تهران با 167142 نفر - روز مراجعه بيمار، حائز رتبه دوم بخش دياليز در استان تهران شده است. گفتني است از مراجعهکنندگان فوق تعداد 18422 نفر صرفا از بخش دياليز اين درمانگاه خدمات گرفتهاند.

ستاد جهيزيه اين صنف هم از سال 1393 تعداد 6700 فقره جهيزيه 44 قلمي جهت استفاده زوجهاي جوان ارائه کرده است.